Czym jest Augmentin?

Augmentin to preparat neta-laktamowy stosowany do leczenia szerokiego spektrum zakażeń antybakteryjnych. Lek zawiera amoksycylinę czyli antybiotyk beta-laktamowy oraz kwas klawulanowy, odpowiadający za hamowanie aktywności enzymów bakteryjnych rozkładających amoksycylinę.

Augmentin stosuje się do leczenia zakażeń wywołanych bakteriami wrażliwymi na amoksycylinę z kwasem klawulanowym, zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Choroby, które leczy się powyższym preparatem to m.in. :

  • zapalenie pęcherza moczowego,
  • ostee zapalenie zatok,
  • zapalenie tkanki łącznej,
  • odmieczniczkowe zapalenie nerek,
  • zakażenia powstałe w wyniku ukąszenia zwierząt,
  • ropnie okołozębowe z rozprzestrzeniającym się zapaleniem tkanki łącznej.

Nie zawsze można podać lek Augmentin, nawet jeżeli istnieją wskazania do jego stosowania. Nie należy stosować antybiotyku w przypadku uczulenia na jakikolwiek jego składnik lub inne antybiotyki z grupy penicylin. Kolejne przediwwskazanie stanowi wystąpienie kiedykolwiek reakcji nadwrażliwości – np. reakcji anafilaktycznych na inne antybiotyki beta-laktamowe. Preparatu nie należy także stosować u osób, które w przeszłości miały żółtaczkę lub wystąpiły u nich zaburzenia czynności wątroby w wyniku stosowania amoksycyliny lub kwasu klawulanowego.

Augmentin jest preparatem złożonym, zawierającym dwie substancje czynne tj. amoksycylinę oraz kwas klawulanowy w proporcji 2:1. Amoksycilna jest półsyntetyczną penicyliną charakteryzującą się szerokimi właściwościami przeciwbakteryjnymi. Struktura chemiczna amoksycyliny klasyfikuje ją do antybiotyków beta-laktamowych, posiadających pierścień neta-laktamowy w cząsteczce. Struktura takiego pierścienia charakteryzuje się wrażliwością na działanie enzymów grupy beta-laktamaz, które są wytwarzane przez niektóre bakterie. Poszczególne beta-laktamazy znajdujące się w komórkach bakterii mogą przyczyniać się do rozkładu i unieczynnienia antybiotyku a co za tym idzie są jednym z powodów odporności bakterii na działanie antybiotyku beta-laktamowego. Działanie wszystkich antybiotyków z tej grupy opiera się na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co w dalszej kolejności powoduje jej osłabienie oraz smierć komórki bakteryjnej.

Kwas klawulanowy zawarty w środku Augmentin powoduje zahamowanie aktywności wybranych beta-laktamaz, czyli enzymów odpowiedzialnych za rozkładanie amoksycyliny wytwarzanej przez oporne szczepy bakteryjne. Dzięki kwasowi klawulanowemu bakterie stają się wrażliwe na działanie antybiotyku, sam kwas nie charakteryzuje sosn znaczącym klinicznym działaniem przeciwbakteryjnym.

Przed zastosowaniem preparatu należy koniecznie skonsultować się z lekarzem, jeśli wcześniej wystąpiły jakiekolwiek reakcje nadwrażliwości na środki z grupy penicylin lub inne antybiotyki beta-laktamowe, leki czy alergeny. Nadwrażliwość na penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe stanowi poważne przeciwwskazanie do stosowania preparatu Augmentin.

Należy pamiętać, iż stosowanie antybiotyków na bazie penicylin wiąże się z ryzykiem powstania ciężkiej reakcji nadwrażliwości, która sporadycznie prowadzi do zgonu. Szczególnie narażone na ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości są osoby z chorobami atopowymi, osoby uczulone na wiele różnorodnych alergenów oraz osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na antybiotyki beta-laktamowe. W wyniku reakcji ciężkiej nadwrażliwości m.in. w wyniku wstrząsu anafilaktycznego istnieje zagrożenie życia. Konieczne jest natychmiastowe skorzystanie z pomocy medycznej, od razu po wystąpieniu pierwszych objawów nadwrażliwości. Zazwyczaj konieczna jest hospitalizacja oraz wdrożenie stosownego leczenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *